Kontaktní formulář

E-mail:

zambar@zambar.cz


Rostislav Barna

IČ - 72728728        DIČ - CZ6004190247

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Liberce 

fyzická osoba Plátce DPH.


Richard Barna

IČ - 4290798

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Liberce 

Lukáš Barna


IČ - 87203961         DIČ - CZ9002242733

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Liberce 

fyzická osoba Plátce DPH.